You don't always need a plan

Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens. - Mandy Hole

 

At the end of the day

You smell like a horse, when it was a good day

 

HORSES

They can be a lot easier to love than humans

 

Horses do speak

but only to those who listen

 

Do it with passion

or not at all

MM-Hestemassage

Jeg har arbejdet professionelt med heste siden 1996. Dengang beskæftigede jeg mig med hestetransport samt træning af rideheste og væddeløbsheste, i Danmark men også i udlandet.

I 1999 tog jeg det første massage kursus. I 2002 blev jeg færdiguddannet hos Axelsons som diplomeret hestemassør. Med denne uddannelse i ryggen og mit job med væddeløbshestene fik jeg et fantastisk indblik i hvordan hestens muskler, organer og skelet udgør en helhed.

Den daglige kontakt med smede og dyrlæger gjorde at jeg derigennem havde nogle fantastiske sparringspartnere. Det gav et kæmpe indblik i hesten som helhed, men bestemt også et indblik i, hvor vigtigt det er at hesten har de optimale forhold for at kunne yde det optimale.

Jeg har været selvstændig hestemassør siden 2002 og har været med til at sende væddeløbsheste, køreheste, rideheste, og avlsheste rundt i hele verden til konkurrencer.

Hestemassage

Er påvirkning af hestens muskler, ligamenter og sener, med hænderne.

Hesten er et stort dyr med over 700 forskellige muskler, og det er langt fra alle muskler man kan påvirke direkte, med hænderne og forskellige greb, men det har en ubegribelig stor effekt, og når rigtigt dybt ned i muskellagene.

Kranial osteopat

Er en mild behandlingsform, der tager udgangspunkt i kraniet og dets strukturer, disse forbindes med resten af bevægeapparatet og kroppen. Behandlingsmetoden har stor effekt på det bløde væv. Blodkar, nerver, lymfekar, organer, led og muskler.

Laser

Behandling med laserlys er overførsel af energi til cellerne. Laserlysets energi trænger igennem huden og igangsætter cellernes funktion. Derved styrkes immunforsvaret og blodgennemstrømningen, og får kroppen til at hele hurtigere.

Stretching

Stretching er en forlængelse, eller udstrækning af en muskel eller muskelgruppe. Hensigten er at strække musklen til yderposition, hvor muskel og sene strækkes maksimalt.

Dette er for hesten bekvem, og blid, men alligevel meget effektiv.

Akupressur

Akupressur er en forfader til akupunkturen.  Det er de samme punkter som man behandler, men i akupressuren anvendes tryk i stedet for nåle. Akupressuren er en oldgammel orientalsk behandlingsmetode som anvendtes før der blev udviklet akupunkturnåle.

Kinesiologi

Kinesiologi er at skabe balance I kroppens meridianbaner. Ordet kinesiologi kommer fra græsk og betyder: ”læren om bevægelse”. Hvilket hentyder til bevægeapparatet, nemlig musklerne. Kinesiologien er blandt andet en videreudvikling af den kinesiske akupunkturs principper, der kan spores mindst 5000 år tilbage.

Taping

Er en form for ”hjælp” til krop og muskler. Kinesiotape består af elastiske fibre, kinesiotape har flere forskellige virkningsområder – både med forbedring af blodgennemstrømningen, dæmpning af muskelspændinger, aktivering og aflastning af muskler samt understøttelse af sener og led.

Hestemassør

Hestemassøren er en person med fokus på hestens bevægeapparat. Under uddannelsen trænes en hestemassør i at skelne mellem primære og sekundære skader.

Kommunikation

Er at skabe dialog / kommunikation med hesten, i form af billeder, tanker og følelser.  Ordet telepati stammer fra det græske. Ordet ”tele” betyder ”fjern” og ordet ”pati/patheia/pathos” betyder ”følelse”.

Presse

Mange alternative behandlere har ingen ansvarsforsikring, og man risikerer også, at hestens forsikringsselskab nægter at udbetale livs- eller uanvendeligehedforsikring, fordi man ikke som hesteejer har opfyldt sin forpligtelse til at søge dyrlægehjælp, når hesten er syg eller skadet.